اوشیان


 1. گلکده شقایق  - چابکسر
 2. گلکده سرزمین سبز  - چابکسر
 3. گلکده کنتیا  - چابکسر
 4. گلکده عباسی  - چابکسر
 5. گلکده آرامش  - چابکسر
 6. گلکده آتلانتیک - چابکسر
 7. گلکده ارمغان سبز  - چابکسر
 8. مجتمع تولیدی گل و گیاه یاس - چابکسر 
 9. مجتمع گل و گیاه گلبار  - چابکسر
 10. گل و گیاه تفاوت  - چابکسر
 11. گل و گیاه اقدامی  - چابکسر
 12. گل و گیاه افرا  - چابکسر
 13. گل و گیاه عبدالکریمی  - چابکسر
 14. گل و گیاه امیری  - چابکسر
 15. گل و گیاه حبیبی  - چابکسر
 16. گلکده حسین نژاد  - چابکسر
 17. گل و گیاه فریدون  - چابکسر
 18. گلکده بهاران - چابکسر 
 19. مجتمع گل وگیاه احمدی - چابکسر 
 20. نهالستان محمدی - چابکسر 
 21. گلکده یاس  - چابکسر
 22. تولیدی گل وگیاه اسدنیا  - چابکسر
 23. مجنمع گل و گیاه رمضانی  - چابکسر
 24. گل و گیاه قاسمی  - چابکسر
 25. گل و گیاه جوانه نو  - چابکسر
 26. گلکده کاملیا  - چابکسر
 27. مجتمع کشاورزی گلیران
 28.  شرکت گلستان گل و گیاه آنیتا - چابکسر
 29. -  گلکده شقایق گیلان - چابکسر
 30.  گلنازان - چابکسر

 به سایت روستای اوشیان خوش آمدید. این سایت صرفا جهت  آگاهی هموطنان عزیز از موقعیت های گردشگری و اقتصادی این منطقه ایجاد گردیده است.

Email us at oshiyan@yahoo.com

   Welcome to Oshiyan village  website. This unofficial  websit   establishes  features information that is relevant to travellers who are visiting  or   planning to visit Oshiyan province

Copy right to oshiyan.ir © 2015

You're welcome to link to this site or use a single image or its description اوشیان دوستدار طبیعت

Oshiyan Eco-friendly