اوشیان

این بخش بخاطر مجاورت با دریای خزر و رشته کوه البرز دارای آب و هوای  معتدل خزری است . بیشترین دما در این منطقه در ماه مرداد ماه تا 26 درجه و کمترین دما در بهمن ماه به 4 درجه سانتی گراد می رسد. بارش برف نیز در بعضی از سال ها در این منطقه گزارش شده است. 

.


به سایت روستای اوشیان خوش آمدید. این سایت صرفا جهت  آگاهی هموطنان عزیز از موقعیت های گردشگری و اقتصادی این منطقه ایجاد گردیده است.

Email us at oshiyan@yahoo.com

   Welcome to Oshiyan village  website. This unofficial  websit   establishes  features information that is relevant to travellers who are visiting  or   planning to visit Oshiyan province

Copy right to oshiyan.ir © 2015

You're welcome to link to this site or use a single image or its description اوشیان دوستدار طبیعت

Oshiyan Eco-friendly